11. Međunarodna studentska konferencija „BEOGRADSKI MEĐUNARODNI MODEL UJEDINJENIH NACIJA – BIMUN 2014“

11. Međunarodna studentska konferencija „BEOGRADSKI MEĐUNARODNI MODEL UJEDINJENIH NACIJA – BIMUN 2014“

12/03/2014 00:00 - 16/03/2014 00:00